Публічний договір jetweb

Публічний договір (Угода та / або Оферта), в якому одна сторона інтернет сайт jetweb.com.ua, далі Продавець, з одного боку і будь-яка інша особа, далі Покупець, який діє з метою придбання послуги, приймає умови цього договору (далі – Договір ) з іншого боку, склали цей договір про наступне:  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Продавець продає послуги через Веб-сайт: jetweb.com.ua Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) дану Угоду є публічним договором (Угодою та / або Офертой), адресованим необмеженому колу юридичних і фізичних осіб і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка фізична або юридична особа (далі Покупець ) зобов’язується виконувати умови цієї Угоди. 1.2 Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 54 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). 1.3 У цьому договорі наведені нижче терміни мають таке значення: Оферта – публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір на придбання послуг, перелік яких розміщені на Веб-сайті: jetweb.com.ua. Акцепт – повне прийняття Покупцем умов Угоди щодо купівлі послуг, шляхом додавання їх у віртуальну корзину; Продавець – будь-яка юридична особа, фізична особа – підприємець, згідно з чинним українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами послуг і за допомогою Вебсайт намір їх продати. Покупець – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і навмисне купити послуги сайту. Продукція – перелік найменувань асортименту, представлений на інтернет-майданчику. Послуга – перелік найменувань асортименту, представлений на інтернет-майданчику. Каталог – інформація про послуги, розміщена в інтернет-майданчику. Оформлення – рішення Покупця придбати послуги, оформлену на інтернет-майданчику. 1.4 У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти інтернет-майданчики, громадянин або юридична особа, що виробляє акцепт оферти, стає Покупцем.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продавати послугу (и) на підставі Замовлення (ів), оформленого (их) Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту jetweb.com.ua, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити послугу і оплатити її вартість. 2.2 Інтернет – майданчик зобов’язується виконати обрану покупцем послугу, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти її на умовах Цього договору. 2.3 Цей договір регулює виконання послуг на інтернет-майданчику, в тому числі.  

 3. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ УГОДИ

3.1. Покупець самостійно оформляє угоду і реєстрацію на відповідній сторінці веб jetweb.com.ua, потім вибирає необхідну послугу, шляхом додавання її до свого кабінету за допомогою натискання кнопки «вибрати», потім оформивши замовлення шляхом введення необхідної інформації і натиснувши кнопку “Оформити замовлення” Або по телефону, вказаному в розділі контактів сайту. 3.2. У разі відсутності оформлених Покупцем послуг, продавець має право анулювати вибір Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або іншим способом. 3.3 Після оформлення Замовлення на Сайті з Покупцем зв’язується представник Продавця шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або по телефону і уточнює інформацію по наявності послуг.  

4. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1 Ціна кожної окремої послуги визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці веб-сайту jetweb.com.ua. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін, всіх обраних послуг. 4.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, якості або номенклатури послуг. 4.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами: 4.3.1 за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця – Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% оплати. Прі не надходження коштів Інтернет-майданчик залишає за собою право анулювати замовлення. 4.3.4 будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем. 4.5 Покупець отримує доступ до послуги і її виконання, тільки після повної оплати і підтвердження. 4.6. Факт виконання послуги і відсутність претензій до якості. Покупець підтверджує угоду на сайті jetweb.com.ua. Зі свого боку, Продавець гарантує якісне виконання послуг як вказано в описі на сайті. Після отримання послуг претензії до роботи послуг не приймаються.  

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ПОСЛУГИ

5.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін послуги належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін послуги з урахуванням положень законодавства про підстави і переліку послуги, які не підлягають обміну (поверненню). 5.2. Якщо Покупець має намір повернути послугу, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Повернення» з урахуванням правил і умов сайту. 5.3. У разі наявності хоча б одного з недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і особою, яка здійснила надання послуги. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджеру (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Послуги) про виявлені недоліки і домовитися про заміну послуги. 5.4. Сторони погодили, що в разі недотримання обов’язкових вимог зазначеної процедури, покупець отримує виконання послуги якісним чином-без будь-яких технічних змін.  

6 Відповідальність сторін

6.1. Продавець зобов’язаний виконувати умови даного Договору. 6.2 Продавець зобов’язаний надати Покупцю послугу відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці веб-сайту jetweb.com.ua, оформленого замовлення і умов цього Договору; 6.3. Продавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору. 6.4 Всі послуги, доступні на Веб-сайті jetweb.com.ua, є об’єктами виняткових прав Продавця. Ніякі елементи змісту сервісів Веб-сайту, а також будь-який контент, розміщений на Веб-сайті, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу Продавця та / або правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не обходиться без цієї: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д. 6.5. Покупець зобов’язаний своєчасно оплатити та отримати послугу на умовах цього Договору; 6.6 Покупець зобов’язаний ознайомитися з інформацією про послуги, розміщеної на веб-сайті Продавця; 6.7 Покупець зобов’язаний при отриманні послуги, переконатися в якісному виконанні шляхом докладного вивчення. При недотриманні характеристик – покупцеві слід зафіксувати їх в акті, яку потім слід відправити продавцю. 6.8 Покупець зобов’язаний не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Веб-сайту jetweb.com.ua; 6.9 Покупець зобов’язаний не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Веб-сайт jetweb.com.ua; 6.10 Покупець зобов’язаний не копіювати, не відтворювати, не змінювати, будь-яку інформацію, що міститься на Веб-сайті jetweb.com.ua; 6.11 Покупець зобов’язаний не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності Веб-сайту garda.com.ua; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Веб-сайт jetweb.com.ua; 6.12 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України. 6.13 У разі виникнення суперечок, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв’язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно. 6.14. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді України.  

7. ІНШЕ

7.1. Інтернет-майданчик залишає за собою право розширювати і скорочувати доступні послуги, запропоновані на Сайті, регулювати доступ до оформлення послуг, а також призупинити або припинити їх продаж на свій власний розсуд. 7.2. Ця Угода повинна розглядатися в тому вигляді, як воно опубліковано на Сайті, і має застосовуватися і тлумачитися відповідно до законодавства України. 7.3. Договір публічної оферти розташований за адресою: jetweb.com.ua/